Soutěže na sociálních sítích jsou zajímavým nástrojem pro získávání nových i udržování stávajících zákazníků, budování své značky a zvyšování tržeb. Jejich cílem je přitáhnout na váš profil nebo směrem k vašemu produktu / službě oči co nejvíce lidí.

Existuje několik variant soutěží na sociálních sítí. Mohou být znalostní, tipovací, kreativní nebo fotosoutěže. Důležité ale je, aby lidi bavily a byly v souladu s pravidly soutěže na Facebooku, Instagramu, TikToku či jiné sociální sítě.

Jak uspořádat soutěže na sociálních sítích

Soutěže na sociálních sítích by měly lidi zaujmout, bavit a vzbudit v nich touhu se soutěže zúčastnit. Soutěže nevyžadují velký rozpočet a přináší velmi dobré výsledky. Díky soutěžím můžete budovat vztah se stávajícími i potenciálními zákazníky a přirozeně jim tím představit své produkty / služby. Výhra v soutěži by měla vždy být v souladu s vaší značkou. Nehrajte o iPhone, když otevíráte saunový svět.

Po celou dobu trvání soutěže ji také propagujte. Všichni a všude by o ní měli vědět. Zadání soutěže by mělo být jednoduché a srozumitelné. Hodnota výhry by měla korespondovat s náročností daného soutěžního úkolu. Čím hodnotnější je cena, tím obtížnější akci můžete po lidech chtít.

Pokud máte v soutěži poukaz na nákup za 500 Kč, můžete sledující vyzvat k nějaké jednoduché tipovací soutěži. Vyzvěte je například, ať si do komentáře tipnou, kolik lidí denně si objedná kávu ve vaší kavárně. Pokud však soutěžíte o cenu v hodnotě 5 000 Kč, nebojte se zařadit obtížnější úkol a naveďte soutěžící ke zjištění informace na vašem webu.

Propagace soutěže sdílením

Sdílení soutěže je zásadní pro její úspěch. Popřemýšlejte, zda by nebylo dobré zapojit influencery nebo alespoň začínající influencery, kteří soutěž budou sdílet na svém profilu. Pokud se domluvíte na barterové spolupráci, tak je to často win-win situace.

Pro spolupráci pak lze jen doporučit uzavřít smlouvu než-li nechat domluvu pouze po e-mailu anebo Instagram zprávách. V sázce je pověst vaší firmy/brandu, dodržení podmínek, které si slíbíte a samozřejmě investovaný čas a energie. Využít můžete např. tento předpřipravený vzor smlouvy o spolupráci.

Slevový kupon 20% na vzor smlouvy ve znění: SITEVHRSTI

VZOR SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

Využijte slevy a uplatněte slevový kupon přímo v objednávce.

Cíl soutěže na sociálních sítích

Než budete přemýšlet o tom, jak vytvořit soutěž nebo jako zorganizovat soutěž, ujasněte si nejprve váš cíl. To je důležité pro nastavení vaší celkové strategie.

 • Chcete přitáhnout lidi na váš web? Zvolte takovou soutěž, která přiměje zákazníky zabrousit na váš web.
 • Chcete zviditelnit váš nový produkt? Zaměřte soutěž právě na něj a darujte ho výherci.
 • Chcete zvýšit počet vašich sledujících? Namyslete soutěž tak, aby měla hodně lajků a komentářů.
 • Chcete pouze udělat vašim sledujícím radost? I to je validní důvod. Smyslem sociálních sítích je především bavit a upevňovat vzájemné virtuální vztahy.

Zamyslete se ale i nad následujícími otázkami:

 • Na jakých sociálních sítích soutěž poběží?
 • Jaké budou výhry a kolik výherců?
 • Jaká budou pravidla zapojení se do soutěže?
 • Jak dlouho bude soutěž trvat? (Ideální doba je od 1 týdne do 1 měsíce).
 • Podpořím soutěž placenou propagací nebo zapojením influencerů?
 • Jakým způsobem proběhne vyhlášení vítěze?

Tipy na soutěže na sociálních sítích

 • Spojte zajímavou tipovačku s prostředím vaší firmy. Vyzvěte lidi, ať si tipnou, kolik kávy se u vás denně vypije, kolik kroků ujde za den skladník ve vaší firmě, jaké květiny jsou nejprodávanější na Valentýn nebo kolik tun brambor sklidíte za sezónu.
 • Vyhlaste fotosoutěž, ve které vám soutěžící budou posílat fotky, jak si nejraději vychutnávají vaši kávu, nosí vaše legíny nebo cvičí dle vašeho videa.
 • Podpořte kreativitu. Povzbuďte soutěžící, ať vymyslí slogan nebo básničku, která nejlépe vystihuje vaši firmu nebo vlastnosti určitého produktu. Případně jim určete slova, která by měli použít.
 • Pošlete je na web. Vyzvěte soutěžící, ať zavítají na váš web a najdou tam nějakou informaci o vaší společnosti nebo výrobku.
 • Zjistěte, co si přejí. Vybídněte vaše zákazníky, ať vám napíší, co by si z vašeho sortimentu nejvíce přáli dostat od Ježíška. S těmito informacemi můžete dále pracovat, např. vytvořit akci na nejoblíbenější produkt.

Pravidla soutěže na sociálních sítích

Pravidla soutěže by měla být naprosto jasná a jednoduchá. Měli byste komunikovat začátek a konec soutěže i určení výherce (losování, největší počet lajků, subjektivně nejzajímavější komentář).

Pokud spolupracujete s influencery anebo někým, kdo vytváří vlastní obsah a propaguje soutěž, je vhodné s ním uzavřít smlouvu o spolupráci. A to i v případě, že se jedná o barterový obchod. Posílíte tím svoji jistotu, že pověst brandu či vaší firmy nebude ohrožena, budete mít větší jistotu, že influencer dodrží zmiňovaná pravidla, která si řeknete a udělá to, co si slíbíte.

Pravidla nesmí být v rozporu se zásadami soutěží na sociální síti, na které budete soutěž vyhlašovat. Při porušení pravidel vám hrozí smazání profilu nebo pokuta. Celé znění pravidel nemusíte dávat k soutěžnímu příspěvku. Stačí je vložit do komentáře nebo na váš web a odkazovat na ně.

Soutěže na sociálních sítích nepodléhají loterijnímu zákonu, takže můžete losování provést tak, jak vám vyhovuje. Vylosovat výherce můžete skrz speciální aplikaci, nebo pěkně „po staru“ napsat jména na papír a losovat z klobouku. Pro naprostou transparentnost je důležité losování zdokumentovat a sdílet na sociální síti.

Pokud budete výhru předávat výherci osobně, nezapomeňte s jeho svolením tuto akci zdokumentovat nebo ho požádejte o zaslání fotografie s výherním produktem. Skvěle se vám to bude hodit pro propagaci. Po ukončení soutěže tuto informaci zdůrazněte u soutěžního příspěvku. Zmiňte, že je soutěž ukončena, výherce vylosovaný a poděkujte všem za účast.

Soutěž na Facebooku

Jak na soutěž na Facebooku? Soutěže na Facebooku mají velkou výhodu v tom, že pokud vaši sledující váš soutěžní příspěvek sdílí, lajkují nebo komentují, začne se zobrazovat i jejich přátelům. Díky tomu se zvyšuje organický dosah vašeho soutěžního příspěvku. Pokud je opravdu zajímavý, může se tak snadno stát virálním. O to více, pokud ho ještě podpoříte placenou reklamou.

Pravidla soutěže na Facebooku

Pokud se chystáte uspořádat soutěž na Facebooku, dbejte na dodržování pravidel soutěže na Facebooku. V opačném případě vám hrozí smazání příspěvku nebo celého účtu.

Soutěž musí být v souladu s českou legislativou. V pravidlech musí být výslovně uvedeno, že soutěž není organizovaná Facebookem a ani za ni Facebook nezodpovídá. Soutěž můžete uspořádat pouze na firemní stránce. Součástí soutěže nesmí být v žádném případě podmínka, že soutěžící musí označovat své přátele nebo příspěvek sdílet.

Je povoleno vyzvat soutěžící ke sledování vaší stránky, komentovat příspěvky a lajkovat je.

Tip: Řešíte, jak uspořádat soutěž, aby byla z právního hlediska v pořádku? Podívejte se na pravidla pořádání soutěží.

Jak losovat výherce na Facebooku

Losování výherce na Facebooku probíhá dle předem stanovených pravidel. U kreativní soutěže může vybírat vítěze porota nebo přímo vy. Pokud je váš výherní komentář ten, který získal největší počet „to se mi líbí“, nemusíte ho složitě hledat. Mohlo by vás to stát hodiny času, především v případě, kdy má váš soutěžní příspěvek stovky komentářů.

Naštěstí existují nástroje, které vám s tím pomohou, například AgoraPulse. Tato aplikace vám umožní zvolit vítěze dle vašich kritérií. Pomůže vám vylosovat jakýkoliv komentář, komentář se správně zodpovězenou otázkou, komentář ve kterém je fotka nebo video či ten s nejvíce lajky.

Soutěž na Instagramu

Jak udělat soutěž na Instagramu? Soutěž na Instagramu je skvělou formou, jak si rozšířit počet vašich sledujících. Na rozdíl od Facebooku můžete pořádat soutěž z osobního profilu, vyzývat soutěžící k označování svých přátel nebo ke sdílení soutěžního příspěvku ve Stories.

Na Instagramu můžete také nabádat ke sledování vaší stránky. Tohle ale často nefunguje. Takto získání fanoušci buď rychle odpadávají a po soutěži přestávají vaši stránku sledovat nebo si váš obsah skrývají či nereagují. Z tohoto chování následně algoritmus vyčte, že vaše příspěvky nejsou zajímavé a ještě více vám sníží dosahy.

Pravidla soutěže na Instagramu

Pravidla soutěže na Instagramu musí být v souladu s českou legislativou. V podmínkách soutěže musíte mít výslovně uvedeno, že tato soutěž není organizovaná Instagramem a ani za ni neodpovídá.

Je povoleno vyzývat sledující ke sledování vašeho profilu, vyzvat je k označování na fotkách (může být označena pouze správná osoba), sdílet soutěž ve Stories, komentovat a lajkovat příspěvek.

Jak vylosovat výherce na Instagramu

Pokud výherce vaší soutěže nemůžete objektivně posoudit, tzn. nemáte například určeno, že vyhrává prvních deset lidí, kteří správně zodpoví otázku, přejděte k losování. Ideální na to je generátor náhodných čísel a seznam soutěžících.

Pokud máte velký počet účastníku soutěže, nemusíte je vypisovat ručně, ale vyextrahuje vám je například aplikace Morecom. K následnému rozlosování můžete použít online služby Random.org, Randompicker nebo RandStuff, která vám pomůžou vybrat i několik výherců. Pokud potřebujete pracovat i s lajky a komentáři, poslouží vám k tomu aplikace Youtogift nebo již zmíněný RandStuff.

Co dělat po skončení soutěže na sociálních sítích

Díky soutěži zvýšíte dosah svého brandu. Do vztahu se stávajícími zákazníky vnesete lehkost a větší důvěru a budujete tak jejich loajalitu ke své značce / produktu / službě. Soutěž by pro vás tedy neměla končit vylosováním výherce, ale zhodnocením její úspěšnosti a odnesením poznatků do příště.

Vhodné je soutěže na sociálních sítích pravidelně opakovat, minimálně jednou za kvartál. Soutěž může být prvním krokem k dlouhodobému vztahu, který si utvoříte s novým sledujícími a potenciálními zákazníky. Měli byste tedy budovat důvěru s vašimi novými sledujícími, pravidelně přidávat nové příspěvky a představovat jim své produkty / služby.

Autorka tištěných i elektronických knih, kterou baví posouvat vlastní hranice. Zkoumá a testuje marketingové nástroje a na sociálních sítích se cítí jako ryba ve vodě. Píše pořád. Prsty jí běhají po klávesnici v pracovním i volném čase.