Pokud využíváte placenou reklamu na Facebooku a Instagramu v rámci svých podnikatelských aktivit, máte povinnost zaplatit DPH. Na základě faktur za reklamy podáváte Daňové přiznání k DPH a Souhrnné hlášení. Jak správně účtovat za reklamy na sociálních sítích, jak vyplňovat daňové formuláře a kdy je musíte odevzdávat finančnímu úřadu?

Nezáleží na tom, zda podnikáte jako živnostník anebo s.r.o., zda jste plátcem DPH anebo nejste plátcem DPH, pravidlo zní jasně: Ve chvíli, kdy spustíte Facebook Ads nebo Instagram Ads a platíte za reklamu, musíte zaplatit také daň z přidané hodnoty českému finančnímu úřadu. A máte i další povinnosti.

Podívejte se na přehled, co vše je potřeba splnit, když inzerujete na Facebooku a Instagramu v rámci placené reklamy.

Proč se musí z reklamy na Facebooku i Instagramu platit DPH

Společnost Meta, do které spadá Facebook i Instagram má pro Evropu sídlo v Irsku. Aktivity tedy podléhají tzv. přenesené daňové povinnosti.

Přenesená daňová povinnost znamená, že povinnost přiznat a zaplatit daň se přesouvá z prodejce na zákazníka. Tato povinnost platí ale i pro jiné služby zakoupené ze zahraničí, například na Google, LinkedIn, TikTok, Booking, Airbnb. Platí to i na nákup fotek ze zahraničních fotobank nebo při používání marketingových nástrojů, jako je třeba MailerLite.

Účtování reklamy v těchto případech probíhá tak, že částka na faktuře je uvedena bez DPH. DPH je ale potřeba zaplatit českému finančnímu úřadu.

Pokud si tedy na Facebooku nebo Instagramu zakoupíte jako podnikatel reklamu, jedná se o nákup služby ze zahraničí, za kterou je potřeba odvést daň v domovském státě. Pro účel platby DPH je potřeba se stát identifikovanou osobou k DPH.

Identifikovanou osobou se ale můžete stát i v případě, že vy jako podnikatel poskytnete službu do zahraničí. V tom případě je potřeba vyplnit souhrnné hlášení, ve kterém rozepisujete služby poskytnuté do zahraničí.

Je rozdíl, jestli jsem plátce DPH nebo nejsem plátce DPH?

Pokud nejste plátce DPH, vzniká vám povinnost se stát Identifikovanou osobou k DPH. Což znamená, že pro zahraniční platby jste plátce DPH, ale pro tuzemské jste neplátce DPH.

Pokud jste plátce DPH, nic se u vás nemění, standardně uvedete platbu za službu v přiznání DPH a kontrolním hlášení. Vzhledem k vašemu nároku na odpočet DPH, vám finanční úřad tyto peníze vrátí v plné výši.

Právní úprava DPH

 • Identifikovaná osoba k DPH: § 97 a následující Zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Daňové přiznání: § 101 a následující Zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Souhrnné hlášení: § 102 a následující Zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Podrobnější informace najdete v Zákoně 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Jak se zaregistrovat jako Identifikovaná osoba

Povinnost zaregistrovat se jako Identifikovaná osoba pro vás platí v případě, že nakupujete služby ze zahraničí nebo prodáváte do zahraničí.

Plyne vám z toho několik povinností:

 1. Musíte se zaregistrovat jako Identifikovaná osoba na finančním úřadě nejpozději do 15 dní od vystavení faktury za nákup služby ze zahraničí. Přihláška k registraci může být podána pouze elektronicky.
 2. Musíte podávat daňové přiznání za každý měsíc, ve kterém proběhla reklama na Facebooku nebo nákup jiné služby ze zahraničí. Pokud jste ten měsíc zrovna reklamu neměli, tak přiznání k dani z příjmu nepodáváte.

Podání Daňového přiznání k DPH

Daňové přiznání k DPH lze podat pouze elektronicky nejpozději do 25. dne následujícího měsíce (přes datovou schránku nebo s uznávaným elektronickým podpisem). Tedy např. daňové přiznání za září musíte podat a zaplatit nejpozději 25. října. V daňovém přiznání uvedete hodnotu faktur a dopočtete daň 21 %.

Do daňového přiznání je potřeba vložit dvě přílohy. Fakturu za reklamu, kterou vám vystaví Meta a zároveň potvrzení o zaplacení této faktury, které si stáhnete z internetového bankovnictví.

Podání Souhrnného hlášení

Mezi další povinnosti při provozu placené reklamy na Facebooku a Instagramu patří podání souhrnného hlášení.

Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky a poskytnuté služby se uvádějí v korunách.

Souhrnné hlášení se podává za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém proběhl prodej do zahraničí. Pokud plátce poskytuje pouze služby, podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Jak najít fakturu na Facebooku

Faktura na Facebooku lze stáhnout jak přes Správce reklam, tak přes Business Managera. Faktura obsahuje vaše fakturační údaje, způsob platby a podrobnosti o vašich reklamách, tedy název sady reklam, výsledky a vydanou částku.

Vaše fakturační údaje (jméno, adresu, IČ, DIČ) si vyplníte v Nastavení účtu pro reklamu – Nastavení plateb.

faktura za facebook reklamu
Ukázka faktury za reklamu na Facebooku

Jak zjistím své DIČ

Jaké máte DIČ? Pokud podnikáte v rámci živnosti volné a nejste registrovaní k DPH anebo jste pouze Identifikovaná osoba k DPH, vaše DIČ je složeno z CZ[rodné číslo].

V minulosti jste při registraci IČ (např. založení živnosti) obdrželi i dokument o registraci DIČ. DIČ se v praxi u osob neregistrovaných k DPH v České republice příliš nepoužívá, je proto možné, že jste tento papír někde „chytře uklidili“.

Jak najít fakturu na Facebooku přes Správce reklam

 1. Přihlaste se na Facebooku do Správce reklam
 2. Správa firmy – Vyúčtování
 3. Ve vyúčtování si můžete nastavit období, za které chcete faktury na Facebooku zobrazit
 4. Požadovanou fakturu ve formátu PDF si stáhněte pomocí příslušného tlačítka.

Jak najít fakturu na Facebooku přes Business Managera

 1. Přihlaste se na Facebooku do Business Managera
 2. Jděte do záložky Všechny nástroje – Vyúčtování
 3. Ve vyúčtování si můžete nastavit období, za které chcete faktury na Facebooku zobrazit
 4. Požadovanou fakturu ve formátu PDF si stáhněte pomocí příslušného tlačítka.

Jak se lze placení DPH z reklamy vyhnout

Platbu DPH za reklamu není potřeba řešit, pokud jste soukromá osoba, která reklamu na Facebooku nebo reklamu na Instagramu využívá čistě pro osobní účely. Pokud ji využijete na propagování prodeje kočárku po dětech nebo starého nábytku, Identifikovanou osobou se kvůli tomu stát nemusíte.

Reklamu nepoužívám ke komerčním účelům

DPH samostatně neplatíte také v případě, že ještě nemáte IČ a reklamu využíváte na rozšíření povědomí o svém projektu a na sběr kontaktů. Pokud primárním účelem reklamy není obohacení se (zvýšení zisku, majetku), nastavte ve Správci reklam, že reklamu nepoužíváte ke komerčním účelům. Facebook vám k ceně reklamy bude počítat irské DPH a vy nic dalšího řešit nemusíte.

Fakticky DPH stále zaplatíte, ale už v rámci konečné ceny za reklamu. Žádné další povinnosti vůči úřadům nemáte.

Reklamu používám ke komerčním účelům

Jakmile ale začnete podnikat, je potřeba ve Správci reklam nastavit, že reklamu používáte ke komerčním účelům. Faktury následně dostanete bez DPH (cena tedy bude nižší) a v rámci daňového přiznání doplatíte 21 % DPH v České republice.

Za komerční účely se považuje např. i provoz webových stránek (včetně soustavné činnosti prodeje na Fler.cz, Vinted.cz nebo Bazos.cz) s prodejem náramků, triček s potiskem nebo jakýchkoli jiných předmětů, které vám sice negenerují velký příjem, ale soustavně tato činnost běží, vy předměty propagujete a každý měsíc něco prodáte.

Podnikání (tedy i komerční účely) je činnost soustavná za účelem zisku.

DPH z reklamy platíte vždy

DPH z reklamy se platí vždy. Pokud nepodnikáte, je DPH zahrnuto již ve faktuře od Facebooku. Pokud podnikáte, DPH ve faktuře uvedeno není a je potřeba ho zaplatit v daňovém přiznání.

Přehled povinností pokud provozujete placenou reklamu na Facebooku a Instagramu

Co vás čeká, pokud se rozhodnete využívat placenou reklamu na Facebooku nebo Instagramu? Ze zkušenosti se setkáváme s početnou skupinou začínajících podnikatelů, kteří mají živnost volnou a chtějí začít inzerovat na FB nebo Instagramu. V těchto případech je pro vás následující postup:

 1. Registrace jako osoba identifikovaná k DPH nebo plátce DPH
 2. Podání Daňového přiznání k DPH
 3. Podání Souhrnného hlášení

Placená reklama na Facebooku, stejně jako reklama na Instagramu, je skvělý způsob, jak zvýšit povědomí lidí o vašich produktech a službách. Pomůže vám rozšířit si základnu vašich fanoušků nebo získat e-mailové kontakty na vaše potenciální zákazníky. Málokdo ale ví, že pokud podnikáte, máte z placené reklamy na Facebooku i Instagramu povinnost zaplatit daň z přidané hodnoty a pravidelně odevzdávat formuláře finančnímu úřadu. A to i v případě, že jste dnes živnostník a nejste plátcem DPH.

Článek a veškeré informace slouží pouze ke vzdělávacím účelům a nejsou doporučením ani poradenstvím. Pro účetní a daňové otázky se obraťte na specializovaného účetního anebo daňového poradce.

Autorka tištěných i elektronických knih, kterou baví posouvat vlastní hranice. Zkoumá a testuje marketingové nástroje a na sociálních sítích se cítí jako ryba ve vodě. Píše pořád. Prsty jí běhají po klávesnici v pracovním i volném čase.